Предсједник савеза

Саво Минић – Шамац

 

 

 

 

 

Стеван Драшковић – потпредсједник

Ристо Марић – потпредсједник

Лазар Стевановић – потпредсједник

Предраг Љубичић – потпредсједник

Секретар ЛС РС

Василије Савић – Бијељина

***************

Предсједник Савеза је извршни орган Савеза. Предсједника Савеза бира Скупштина Савеза из реда чланова Управног одбора на мандатни период од четири године, с могућношћу поновног избора.За предсједника Савеза може бити изабран сваки члан чланице савеза а који ужива посебан углед у Савезу и испуњава опште и посебне услове које утврди Управни одбор Савеза.