О нама

Ловачки савез Републике Српске (ЛСРС) (енгл. Hunters Association of Republika Srpska) представља и заступа интересе својих чланица, савјетодавно и стручно дјелује на њих, врши промоцију ловства и ловног туризма, организује и учествује на сајмовима, развија ловну етику, кинологију и ловно стрељаштво и обавља друге послове који се тичу ловства у земљи и иностранству ловства на територији Републике Српске.

Ловачки савез Републике Српске је самостално, невладино и нестраначко удружење, које има статус правног лица.

Савез има око 20.000 чланова (ловаца), а 105 чланица која су правна лица.

Чланство ЛСРС чине 79 ловачких удружења Републике Српске, једно ловачко удружење из дистрикта Брчко, 18 шумских газдинстава Републике Српске којима газдује ЈП „Шуме Републике Српске“, два национална парка Републике Српске два рибњака и три д.о.о.. ЛСРС је члан Међународног савјета за лов и заштиту дивљачи (CIC) и Европског савјета за ловство (FACE).

Главни циљ ЛСРС је узгајање, заштита и кориштење дивљачи уз одржавање природне равнотеже, затим унапређење лова као гране привреде, спорта и спортског туризма, заштита природе и животне средине, те развој ловачког стрељаштва и ловачке кинологије.

Сједиште ЛСРС се налази у улици Меше Селимовића бр. 15 у Бијељини.

Канцеларије ЛСРС налазе се у Сокоцу ул. Романијска бр. 1 и у Бањалуци ул. Васе Пелагића бр. 15.