Куп Сарајевско-романијске регије у ловном стрељаштву у дисциплини непокретна мета

Куп Сарајевско-романијске регије у ловном стрељаштву у дисциплини непокретна мета одржаће се на стрелишту “Трново“ у недељу 03.09.2017. године. На такмичењу учествују по три такмичара из седам ловачких удружења Сарајевско-романијске регије.  Локација стрелишта “Трново“ – Линк

 

Програм такмичења

06:00 – 09:00h               Уређивање стрелишта

09:00 – 09:30h               Пријава такмичара и екипа

09:30 – 09:45h               Отварање такмичења

09:45 – 10:00h               Руководилац гађања саопштава мјере безбједности и пропозиције

10:00 – 12:00h               Гађање

12:00 – 12:30h               Проглашење побједника

12:30 – 14:00h                Састанак Савјета Сарајевско-романијске регије

 

Пропозиције

Пропозиције за такмичење:

1) Гађа се мета срндаћа на даљини 100m.

2) Став за гађање је стојећи.

3) Гађа се са 5 метака. Нема пробног гађања.

4) Вријеме за извршење гађања је 5 min.

5) Бодује се сваки погодак у поље мете или линију на мети.

6) Такмичар гађа из оружја за које посједује оружни лист на његово име.

7) Користи се искључиво ловачка муниција. Употреба спортске и војничке муниције је забрањена. Избор марке произвођача муниције је слободан. Муницију на стрелиште доноси стријелац.

8) Гађа се помоћу механичких нишана или оптичким нишаном увећања до 14 пута.

9) Дозвољена је употреба антифона, заштитних наочара, капе и прслука.

10) Дозвољена је употреба монокулара за провјеру погодака.

11) Забрањено је гађање у шорцу и папучама.

12) Такмичар на ватрену линију доноси на увид личну карту, чланску карту ловачког удружења, оружни лист оружја из којег гађа и овјерену здравствену књижицу.

13) Остале пропозиције су у складу са Правилником о ловном стрељаштву за гађање непокретних мета – линк.

 

Мјере безбједности

Мјере безбједности којих се морају придржавати сва лица на стрелишту су:

1) Све радње на стрелишту се одвијају по команди руководиоца гађања и његовог замјеника.

2) Оружје се доноси празно (са извађеним затварачем или растављено) на ватрену линију у футроли или коферу.

3) Оружје се вади и враћа у футролу или кофер по команди руководиоца гађања и његовог замјеника.

4) Забрањено је вађење оружја из футроле или кофера, осим на ватреној линији.

5) Цијев оружја мора увијек бити окренута у правцу мета.

6) Забрањено је посуђивање оружја и муниције.

7) Гађа се само из исправног оружја. Одговорност за исправност оружја и муниције сноси такмичар.

8) У случају да на стрелиште у правцу гађања уђу људи или животиње, о томе одмах извјестити гласом.

 

Контакт мејл: lovno.streljastvo@gmail.com

 

Организациони одбор